Autoritatea de Supraveghere Financiară

Program stagii de practică
Start spre viitorul tău!

Autoritatea de Supraveghere Financiară îţi oferă oportunitatea de a-ţi dezvolta cunoştinţele şi competenţele în domeniul supravegherii pieţelor financiare non-bancare, prin efectuarea stagiilor de practică în cadrul autorităţii.

Dacă eşti student/masterand poţi aplica pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul A.S.F., beneficiind astfel de o experienţă practică deosebită.

CERINŢE
– Student la ciclul de licenţă sau masterat;
– Cunoștințe limba engleză nivel avansat;
– Cunoştinţe Ms Office nivel avansat.

DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIERE:
– Copie act identitate;
– C.V.

Click aici pentru Lista stagiilor de practica disponibile

Dacă îndeplineşti cerinţele, trimite documentele de înscriere pe adresa de e-mail cariere@asfromania.ro  până la data de 31.05.2019.

A.S.F. va actualiza periodic tabelul centralizator privind organizarea stagiilor de practică, pe măsură ce apar noi oportunități sau atunci când un ciclu de practică se reia, studenții /masteranzii participanți la program finalizând stagiul pentru care au optat.

A.S.F. are porţile deschise.
Păşeşte cu încredere!