Centrul de Cariera ASE

ASE Miercuri

4 martie 2015

12:00-13:30 Sala 2013

BNR

Banca Naţională a României

Programul de formare profesională a tinerilor specialişti.

Programul, iniţiat în anul 2001, oferă tinerilor cu o pregătire solidă în domeniu economic, juridic sau matematică, posibilitatea valorificării cunoştinţelor sau experienţei acumulate în activitatea băncii centrale. Acesta oferă oportunitatea de formare profesională a celor selectaţi prin învăţarea din practică a operaţiunilor şi politicilor Băncii Naţionale a României şi acumularea experienţei necesare desfăşurării activităţii în banca centrală.

Debutul programului

Programul dispune de 10 posturi care se ocupă în limita candidaţilor selectați pentru participarea în program.

Direcţiile din Banca Naţională a României incluse în Programul de formare profesională a tinerilor specialişti sunt următoarele: Direcţia politică monetară; Direcţia modelare şi prognoze macroeconomice; Direcţia stabilitate financiară; Direcţia reglementare şi autorizare; Direcţia supraveghere; Direcţia operaţiuni de piaţă; Direcţia emisiune, tezaur şi casierie; Direcţia studii economice; Direcţia relaţii internaţionale; Direcția gestiunea crizelor financiare; Direcția resurse umane; Direcţia audit intern; Direcţia juridică.

Mai multe informatii despre program sunt disponibile aici

Lansarea acestui program in cadrul ASE va avea loc miercuri, 4 martie, incepand cu ora 12:00, in sala 2013.

Deadline de înscriere la eveniment: 3 martie 2015! Pentru inscriere clic AICI!