Serviciul Român de Informații

Imagini pentru sri

Serviciul Român de Informații este principalul serviciu de informații din România specializat în culegerea, analizarea și valorificarea informațiilor obținute în interiorul țării. Întrucât îndeplinirea misiunilor specifice Serviciului presupune, de cele mai multe ori, soluții tehnice dedicate, la nivelul zonei tehnice se desfășoară activități complexe de dezvoltare sisteme, echipamente și soluții software, precum și activități de administrare și securizare a infrastructurilor IT&C și a aplicațiilor software.

Instituția noastră oferă pentru studenții din anul II ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, un număr de 20 locuri de practică.

Locația de desfășurare a practicii: București, str. Dinu Vintilă nr. 8-10, sector 2.

Durata de desfășurare a practicii este de minim 84 ore (de luni până vineri, în intervalul 08:00-16:00).

Perioada de practică va fi între 02 martie 2020 – 29 mai 2020.

Studenții vor fi selectați pe baza CV-urilor primite, a scrisorii de intenție și a interviului tehnic cu specialiști din cadrul Serviciului.

Scrisoarea de intenţie va conţine obligatoriu motivul alegerii instituţiei pentru stagiul de practică, domeniul/domeniile de interes pentru dezvoltare profesională, tema sau temele pentru care se optează, în ordinea preferinţelor.

CV-ul va conţine obligatoriu informaţii despre rezultate şcolare, cursuri de specialitate (tehnice) frecventate, activităţi extracurriculare, proiecte tehnice realizate, competenţe tehnice existente şi nivelul de autoevaluare a acestora.

Documentele vor fi transmise pe adresa de mail: lucian.soroiu@sri.ro, până cel târziu 15.01.2020

Serviciul Român de Informaţii oferă, după finalizarea stagiului de practică, în funcție de rezultatele obținute, posibilitatea unei cariere profesionale pe zona tehnică.

Printre temele de practica propuse sunt urmatoarele:

Tema nr. 1 – Serviciu web pentru conversia şi vizualizarea documentelor în cloud
Tema nr. 2 – Aplicaţie Web pentru gestiunea pontajelor şi managementul proiectelor în cadrul unei organizaţii
Tema nr. 3 – Aplicație de tip catalog electronic pentru administrarea activității didactice dintr-o instituție de învățământ
Tema nr. 4 – Platformă web pentru e-book share-ing
Tema nr. 5 – Soluţie Business Intelligence pentru monitorizarea activităţii unei companii de vânzări imobiliare
Tema nr. 6 – Proiectarea şi dezvoltarea unui sistem informatic pentru gestionarea documentelor electronice utilizând metode de semnătură digitală

Detalii teme propuse