SPEEH HIDROELECTRICA

SPEEH HIDROELECTRICA SA anunţă organizarea selecției pentru acordarea unui număr de 23 burse private de studii pentru studenţi înscriși la cursuri de zi în anul universitar 2018-2019, pe teritoriul României.

Bursele private de studiu acordate de Hidroelectrica încă din anul 2003 reprezintă un program de responsabilitate socială desfăşurat cu scopul de a identifica tineri studenţi talentaţi, ambiţioși, cu rezultate şcolare foarte bune şi obiective de carieră clar stabilite, cărora societatea le acordă sprijin financiar pe durata studiilor universitare, în baza unui contract, având drept obiectiv strategic pe termen lung asigurarea necesarului de personal pentru următorii ani, atât ca număr, cât și pe categorii și calificări.

Condițiile obligatorii pentru admiterea la interviul de selecție şi graficul desfășurării procesului de selecție sunt disponibile pe site-ul Hidroelectrica la adresa: http://www.hidroelectrica.ro/Details.aspx?page=173&article=185